Yleismittari toiminto on saatavilla Quanti sarjan tuotteisiin, tällöin ei tarvita erillistä yleismittaria.
Toiminto on hyödyllinen toiminnallisissa testausasemissa. DMM toiminnolla voidaan mitata jännite, virta ja vastus.
Katso alla olevat esitteet.

Seuraavat mallit ovat saatavilla Quanti Yleismittari testilaitteista:

ML= DMM, LCR Meter

HM= High Voltage, DMM

MHI= DMM, High Voltage, Insulation Resistance

2MHI= 2DMM, High Voltage, Insulation Resistance

MGHI= DMM, Ground Bond, High Voltage, Insulation Resistance

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

Tuomo Taimisto
puh 040 589 290 87
tuomo.taimisto(at)finero.fi
sales(at)finero.fi