Eristysvastus mittaus tehdään samoin kuin jännitekoe ja usein korvaa sen.
Tuotekohtaisissa stardardeissa määritellään mittausjännite , joka on tyypillisesti 500Vdc tai 1000Vdc.

Finerolla on Quanti ja FST sarjassa stardardien mukaiset mittalaitteet eristysvastus mittaukselle.
Tuotevalikoimassa on myöskin adapterit ja tarvittavat ohjelmistot.

Seuraavat mallit ovat saatavilla Quanti Eristysvastus mittalaitteista:

I= Insulation Resistance

HI = High Voltage, Insulation Resistance

HIS = High Voltage, Insulation Resistance, Continuity

HILS= High Voltage, Insulation Resistance, LCR Meter, Continuity

GI= Ground Bond, Insulation Resistance

GHI= Ground Bond, High Voltage, Insulation Resistance

GHILC= Ground Bond, High Voltage, Insulation Resistance, Leakage Current

MHI= DMM, High Voltage , Insulation Resistance

2MHI= 2DMM, High Voltage, Insulation Resistance

MGHI= DMM, Ground Bond , High Voltage , Insulation Resistance

Quanti™ I tuotekuvia

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

Tuomo Taimisto
puh 040 589 290 87
tuomo.taimisto(at)finero.fi
sales(at)finero.fi