Finero Safetest 100B

Fineron SAFETEST 100B standardiohjelmistoa asiakas voi itse soveltaa helposti testausjärjestelmien rakentamiseen.

SafeTest 100B voidaan liittää kaikkiin Fineron FST-sarjan testi – ja mittalaitteisiin, sekä siihen voidaan optionaalisesti littää myös muiden valmistajien mittalaitteita niin, että kaikki toimivat yhtenä järjestelmänä.

SafeTest 100B ja Fineron FST-150 Relematriisit tekevät testijärjestelmien rakentamisen helpoksi, nopeaksi ja kustannustehokkaaksi. SafeTest100B – ohjelmistoon voidaan liittää myös viivakoodinlukijoita, jotka mahdollistavat SafeTest100B – ohjelmiston käytön yhdessä muiden FST-sarjan laitteiden kanssa voluumituotannon testauksessa.

SafeTest100B – ohjelman tulokset talletetaan tietokantaan, josta ne voidaan helposti ottaa käyttöön muihin yrityksen tietojärjestelmiin, kuten ERP:hen tai MES:iin.

SafeTest 100b-ohjelmisto

Tuotekuvia

Laadunvarmistus

Useiden vuosikymmenien ajan Finero on toimittanut elektroniikka ja sähkölaitevalmistajille helposti käytettäviä, mutta
edistyksellisiä ohjelmistoja testijärjestelmien toteuttamiseen.

Fineron ohjelmistoissa painotetaan laadun varmistuksen lisäksi jäljitettävyyttä ja tiedon käytettävyyttä jatkuvaa
parantamisprosessia varten.

Tiedon keräämisellä tuotannosta ja testatuista tuotteista on merkitystä yritykselle vain, jos se sama tieto voidaan käyttää
tehokkaasti hyväksi.

Finero toimittaa ohjelmistoja, jotka mahdollistavat tiedon syöttämisen yrityksen muihin osiin, jossa tuotantodatalla on
arvokasta käyttöä.

Finero tarjoaa asikaskohtaisia ohjelmistoratkaisuja mm. Seuraavilla ominaisuuksilla:
– SPC, statistical process control
– Jäljitettävyys
– Liitynnät mm. ERP tai MES järjestelmiin

Finerolla on markkinajohtajia partnereina kun tietojärjestelmiä rakennetaan.

Suunnittelupalvelu

Finero tarjoaa ohjelmisto- , elektroniikka- ja piirilevysuunnittelua.
Elektroniikkasuunnittelussa meillä on erikoisosaamista tehoelektroniikassa.
Ohjelmistosuunnittelussa meillä on erikoisosaamista erityisesti LabView-ohjelmoinnissa.
Lisäksi meillä on kattava verkosto toteuttaa isojakin laitesuunnitteluprojekteja.

Kysy lisää

Tuomo Taimisto
puh. 040 589 2087

tuomo.taimisto(at)finero.fi

Yhteydenotto